Logitech: MX Anywhere 3 và MX Anywhere 3 dành cho Mac

Logitech: MX Anywhere 3 và MX Anywhere 3 dành cho Mac

Đây là 2 dòng chuột không dây bluetooth thiết kế dành cho người dùng chuyên nghiệp, đang tìm kiếm sản phẩm giúp nâng cao hiệu suất, tính linh hoạt cao và thoải mái.