Chính trị

Đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội

SGGPO
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội...

Chiều 29-7, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị Thường trực Thành ủy giao ban với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM quý 2 năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, nguyên Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng dự có đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với tổ chức Đảng, đảng viên, hoạt động của chính quyền các cấp.

Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thực hiện tốt các quy định về tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy và người đứng đầu với nhân dân, nhất là ở những địa bàn, khu dân cư bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả.

Đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG

Ngoài việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung công tác theo kế hoạch, chương trình năm 2022 đã đề ra, đồng chí lưu ý hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp TPHCM chủ động tham mưu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát nhằm tránh trùng lắp về nội dung, đối tượng giám sát.

Kịp thời báo cáo cấp ủy, người đứng đầu đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ giải quyết kiến nghị sau giám sát. Đồng thời, xây dựng quy trình giám sát, quy trình tiếp nhận và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát. 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng phải tập trung đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các ứng dụng hữu ích để khảo sát sự quan tâm của người dân đối với các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của TPHCM và nắm bắt quá trình tiếp thu, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị. 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, trong quý 2 năm 2022, hệ thống dân vận, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác nắm và chủ động đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhân dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Cùng với đó, phối hợp huy động các nguồn lực xã hội với nhiều hình thức, cách làm hay để thực hiện tốt công tác chăm lo cho an sinh xã hội, nhất là các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng dịch Covid-19, góp phần ổn định đời sống người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Khi thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, lãnh đạo triển khai thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua đó, phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. 

  
Đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội ảnh 2 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo và phát huy vai trò MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách; lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và tích cực xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. 

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã từng bước phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc nắm tình hình nhân dân. Phối hợp, thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2022, khắc phục tình trạng trùng lắp về nội dung; chất lượng công tác giám sát; tổ chức nhiều hình thức phù hợp để tham gia nhiều ý kiến góp ý dự thảo luật, các chủ trương, chính sách liên quan thiết thực đến người dân. 

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên đổi mới phương pháp vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục; phát huy vai trò tích cực của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp điều kiện, tình hình mới…

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục