Chính trị

Đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn việc học tập và làm theo Bác

SGGP
Chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (ngày 18-5-2021) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn việc học tập và làm theo Bác

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Dự tại điểm cầu TPHCM có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo kết quả 1 năm triển khai Kết luận 01. Trong năm qua, việc triển khai kết luận đã bước đầu tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội thời gian tới. Cụ thể, việc thực hiện cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao các địa phương trong năm qua đã triển khai hiệu quả Kết luận 01 với nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt nên đạt được nhiều kết quả rõ nét trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn. Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW (ngày 25-10-2021) của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.  

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần phải chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời non nước” gồm 12 tập. Trong đó, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

Phát biểu từ điểm cầu TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện, tại TPHCM đã có những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị và được nhân rộng. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, một nội dung có ý nghĩa hết sức đặc biệt, sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM là xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phẩm giá, phong cách và sự nghiệp của Người thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

TRẦN LƯU - VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục