Thế giới

Đổi mới các nhiệm vụ của Europol

SGGP
Nghị viện và Hội đồng châu Âu vừa thông qua quy định sửa đổi nhiệm vụ của Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) theo hướng tăng cường các phương tiện của Europol để hỗ trợ tốt hơn cho các quốc gia thành viên trong cuộc chiến chống lại những mối đe dọa mới và phương thức hoạt động mới.

Trụ sở Europol ở Hague, Hà Lan. Ảnh: AP

Trụ sở Europol ở Hague, Hà Lan. Ảnh: AP

Theo quy định mới, sẽ có hiệu lực trước cuối tháng 6, Europol sẽ giúp các quốc gia thành viên sử dụng công nghệ mới nổi, khám phá cách tiếp cận mới và phát triển các giải pháp công nghệ chung, bao gồm cả những giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo, luôn tuân theo các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ để bảo vệ quyền cơ bản. Khả năng hợp tác của Europol với các nước thứ ba được mở rộng, bao gồm trao đổi dữ liệu cá nhân với các quốc gia có biện pháp bảo vệ thích hợp.

Europol sẽ trợ giúp các quốc gia thành viên xử lý dữ liệu do nước thứ ba hoặc các tổ chức quốc tế truyền đi và có thể đề xuất quốc gia thành viên đưa các cảnh báo thông tin vào Hệ thống thông tin Schengen (SIS).

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục