Sách và cuộc sống

Độc giả được đọc miễn phí sách của Đảng trên Stbook.vn

SGGPO

Chiều 19-4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức lễ giới thiệu, trưng bày Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt Tủ sách Chi bộ điện tử.

Theo bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được xây dựng và ra mắt bạn đọc là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tủ sách tập hợp hơn 160 đầu sách, được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Độc giả được đọc miễn phí sách của Đảng trên Stbook.vn ảnh 1 Lễ ra mắt tủ sách chi bộ điện tử

Nội dung các ấn phẩm được tuyển lựa, đưa vào tủ sách là những ấn phẩm chất lượng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, được biên soạn bởi các tác giả là những học giả, chuyên gia uy tín và do các cơ quan nghiên cứu lý luận hàng đầu của Đảng chỉ đạo biên soạn sẽ giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, hữu ích để từ đó có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và biện pháp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đặc biệt, nhân dịp này, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt Tủ sách chi bộ điện tử trên trang Stbook.vn. Tính đến nay, Tủ sách chi bộ trên Stbook.vn đã cập nhật được hơn 80 đầu sách xuất bản. Phần lớn là các ấn phẩm liên quan đến nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, công tác đoàn thể ở cơ sở; sách phổ biến pháp luật, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn những đầu sách mong muốn.

Độc giả được đọc miễn phí sách của Đảng trên Stbook.vn ảnh 2 Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các sách trong Tủ sách chi bộ nói riêng, cũng như trên trang Stbook.vn nói chung có giao diện trang nhã, dễ nhìn, đọc được trên nhiều thiết bị khác nhau, giúp bạn đọc tiếp cận ấn phẩm một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Đặc biệt, sau khi đăng ký tài khoản trên trang Stbook.vn, độc giả sẽ được đọc miễn phí rất nhiều ấn phẩm của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Riêng đối với các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhà xuất bản sẽ cấp tài khoản đọc miễn phí các ấn phẩm trong Tủ sách chi bộ.

KHÁNH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục