Kinh tế

Doanh thu bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 4 triệu tỷ đồng

SGGP
Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt hơn 4 triệu tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 3 triệu tỷ đồng, chiếm 76% tổng mức và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt hơn 483.000 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng mức và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt hơn 37.000 tỷ đồng, chiếm gần 1% tổng mức và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác ước đạt hơn 454.000 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng mức và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục