Hợp tác kinh tế và đầu tư

Doanh nghiệp vừa và nhỏ không quá 200 lao động

SGGP
 Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người, tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ không quá 200 lao động. Ảnh minh họa

Doanh nghiệp vừa và nhỏ không quá 200 lao động. Ảnh minh họa

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa được Quốc hội thông qua; trong đó quy định về nguyên tắc, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo luật, tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người, tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. Ngoài ra, việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa căn cứ theo từng lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.
Về nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. Ngoài ra, luật cũng nghiêm cấm các hành vi hỗ trợ không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu; cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực; sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết…
HÀN NI

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục