Kinh tế

Doanh nghiệp tiết kiệm hơn 200 triệu USD nhờ hải quan điện tử

SGGP
Ngày 19-1, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, so với công bố của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2017 thì thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu của Việt Nam năm 2020 đối với hàng xuất khẩu giảm 3 giờ (từ 58 xuống 55 giờ); đối với hàng hóa nhập khẩu giảm 6 giờ (từ 62 xuống 56 giờ); chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho 1 lô hàng giảm 19USD. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn

“Ước tính với trên 11 triệu tờ khai trong năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã tiết kiệm được trên 200 triệu USD cho thủ tục thông quan; tiết kiệm trên 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu và trên 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu” - ông Nguyễn Văn Cẩn cho biết.

Trong năm 2020, 99,56% doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, chiếm 99,32% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và hơn 99,63% tổng số tờ khai hải quan trên cả nước.  

 

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục