Kinh tế

Doanh nghiệp tiết kiệm 3,282 tỷ USD nhờ giảm thời gian thông quan

SGGP
Chiều 23-9, Tổng cục Hải quan đã công bố kết quả khảo sát chỉ số “Giao dịch thương mại qua biên giới năm 2020” nhằm triển khai nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Kết quả khảo sát cho thấy, tổng thời gian trung bình đối với hàng xuất khẩu năm 2020 là 38,4 giờ (giảm 57,38 giờ so với năm 2019) và tổng chi phí trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng xuất khẩu năm 2020 là 338 USD (giảm 81,72 USD so với năm 2019).

Tổng thời gian trung bình đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 54,8 giờ (giảm 48,88 giờ) và tổng chi phí trung bình đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 313,17 USD (giảm 256,41 USD so với năm 2019).

Năm 2020, tổng số tờ khai nhập khẩu của Việt Nam là gần 6,75 triệu tờ khai và tổng số tờ khai xuất khẩu của Việt Nam là gần 6,98 triệu tờ khai. Nhờ giảm chỉ số thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu, năm 2020, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam đã tiết kiệm được khoảng 730,4 triệu giờ, tương ứng với 3,282 tỷ USD cho hoạt động xuất nhập khẩu so với năm 2019. 

PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục