Đầu tư

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

SGGP
Theo Sở KH-ĐT tỉnh Cà Mau, 6 tháng đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 356 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 7.212 tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký 20 tỷ đồng/doanh nghiệp (tăng 50% về số lượng doanh nghiệp và tăng gần 5 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021).

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau đã thu hút 7 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký 1.055 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 433 dự án đầu tư đang hoạt động, tổng vốn đăng ký trên 141.080 tỷ đồng (trong đó có 10 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 156 triệu USD).

UBND tỉnh Cà Mau cho biết sẽ tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tạo điều kiện hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Thực hiện có hiệu quả đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, từng bước cải thiện dần điểm số và thứ hạng chỉ số PCI của tỉnh.

MINH THÔNG

Tin cùng chuyên mục