Tin nóng trong ngày

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất hướng tới mục tiêu số hóa

SGGPO
Số hóa, chuẩn hóa và thương mại hóa là mục tiêu trọng tâm, yêu cầu các doanh nghiệp phải tiếp tục đẩy mạnh năng lực sản xuất trong giai đoạn 2020 – 2021. 

Tin cùng chuyên mục