Hợp tác kinh tế và đầu tư

Doanh nghiệp phát hành gần 2,6 tỷ USD trái phiếu

SGGP
Theo báo cáo Thị trường số cuối tháng 5-2019 của chứng khoán MB thì trong 5 tháng qua có trên 60.000 tỷ đồng (tương đương 2,56 tỷ USD) trái phiếu doanh nghiệp được phát hành. Trong đó, nhóm ngành tài chính như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản chiếm tỷ trọng đến 82%.

 Cụ thể, nhóm ngành ngân hàng phát hành trái phiếu 17.600 tỷ đồng; nhóm ngành bất động sản, xây dựng, hạ tầng phát hành với 16.200 tỷ đồng (mức lãi suất coupon cao nhất, trung bình trên 10%/năm, đặc biệt trái phiếu của Phát Đạt - PDR có mức lãi suất coupon lên đến 14,5%/năm); nhóm doanh nghiệp chứng khoán huy động được 15.800 tỷ đồng với lãi suất coupon từ 8% - 11,3%, kỳ hạn phổ biến từ 1 - 3 năm. 

Trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư, tổ chức chuyên nghiệp trên thị trường OTC dưới dạng ghi sổ. Số lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân niêm yết trên sàn HOSE còn hạn chế, chỉ có một vài doanh nghiệp lớn phát hành. Do vậy, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đang triển khai xây dựng chuyên trang về trái phiếu doanh nghiệp để cung cấp các thông tin chi tiết về doanh nghiệp phát hành trái phiếu, giá phát hành, lãi suất coupon, lượng phát hành… tạo điều kiện cho thị trường thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp phát triển.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục