Hợp tác kinh tế và đầu tư

Doanh nghiệp không vi phạm trong 2 năm được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

SGGP
Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên có cán bộ được đào tạo, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ về xuất xứ hàng hóa sẽ được tham gia thí điểm chương trình này. 
Theo Thông tư 27/2017/TT-BCT (sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT) về thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), kể từ ngày 6-12-2017, doanh nghiệp hội đủ các điều kiện sau sẽ được tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN: doanh nghiệp là nhà sản xuất, đồng thời là nhà xuất khẩu hàng hóa hàng mình sản xuất; không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên có cán bộ được đào tạo, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ về xuất xứ hàng hóa sẽ được tham gia thí điểm chương trình này.
Tuy nhiên, những lô hàng do cơ quan hải quan phân loại vào luồng vàng hoặc luồng đỏ khi khai báo xuất khẩu thì doanh nghiệp không được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với lô hàng đó.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục