Kinh tế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh Gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế chậm nhất vào ngày 30-7

SGGP
Ngày 13-7, một số doanh nghiệp lữ hành, in ấn… trên địa bàn TPHCM phản ánh, mặc dù kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng hiện tại doanh nghiệp (DN) vẫn nhận các thông báo nợ thuế từ cơ quan thuế TPHCM. Trước thắc mắc này, chiều cùng ngày, Cục Thuế TPHCM đã phản hồi rằng, việc ban hành thông báo nợ tiền thuế là công việc định kỳ mỗi tháng mà cơ quan thuế phải thực hiện theo quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. 

Cụ thể, người nộp thuế có các khoản nợ không thuộc trường hợp được gia hạn nộp, hoặc các khoản phải nộp theo các quyết định hành chính về quản lý thuế (quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quyết định ấn định thuế...) mà chưa chấp hành nộp trong thời hạn quy định, thì cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo đôn đốc nộp thuế. Việc thông báo này giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế như phong tỏa tài khoản ngân hàng, thông báo ngừng sử dụng hóa đơn...

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Ngay khi Nghị định 52/2021/NĐ-CP được ban hành, Cục Thuế TPHCM đã tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người nộp thuế bằng nhiều phương thức điện tử. Đồng thời khuyến khích người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử. Theo đó, các DN, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 52/2021/NĐ-CP phải gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 30-7-2021, để được hưởng gia hạn nộp các khoản thuế và tiền thuê đất theo quy định. 

Một trong các điều kiện để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất là người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế và tiền thuê đất đã được gia hạn, theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2020, cũng như các khoản tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30-7-2021. Vì thế, để người nộp thuế được gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, cơ quan thuế gửi thông báo để nhắc.

GIA HÂN

Tin cùng chuyên mục