Kinh tế

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được cơ cấu nợ đến cuối năm 2021

SGGP
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, từ ngày 17-5-2021 (ngày thông tư có hiệu lực), các doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch Covid-19 sẽ tiếp tục được cơ cấu lại dư nợ và thời gian trả nợ đến cuối năm 2021 khi đáp ứng điều kiện. 

Cụ thể: Khoản nợ phải phát sinh trước ngày 10-6-2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 31-12-2021. Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong các trường hợp như số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23-1-2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 29-3-2020; số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23-1-2020 và quá hạn trước ngày 11-5-2021.

Khoản nợ phải được các ngân hàng đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc, hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19... 

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục