Xây dựng Đảng

Đoàn Kiểm tra Trung ương kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đồng Tháp

SGGPO
Theo kế hoạch, Đoàn sẽ kiểm tra 5 đơn vị, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp gồm: Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc, Đảng đoàn HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 23-8, tại Tỉnh ủy Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp để thông báo quyết định, kế hoạch của Đoàn kiểm tra.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ kiểm tra 5 đơn vị, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp gồm: Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc, Đảng đoàn HĐND tỉnh Đồng Tháp. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 1-2019 đến 30-6-2022.

Đoàn Kiểm tra Trung ương kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đồng Tháp ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, kiểm tra là công việc thường xuyên của Đảng, nhất là sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tinh thần này được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt hơn, nhằm cụ thể hóa, thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng.

Qua kiểm tra sẽ nắm bắt việc triển khai Nghị quyết ở cấp cơ sở, nghiên cứu thực tiễn, phát hiện điểm mới và lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong xây dựng Đảng… Đoàn kiểm tra làm việc khách quan, cùng nhau tháo gỡ, cần thiết sẽ trao đổi rút kinh nghiệm ngay.

Cùng với đó, đoàn sẽ lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý từ cơ sở để có sự đổi mới phù hợp hơn. Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, trong tháng 9 sẽ có kết luận kiểm tra và trình Ban Bí thư, từng địa phương phải có kế hoạch khắc phục những hạn chế sau kiểm tra.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra. Căn cứ kế hoạch kiểm tra của đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra. Đây cũng là cơ hội để Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả triển khai các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương liên quan đến công tác xây dựng Đảng, cũng như tiếp thu các ý kiến góp ý, đánh giá, chỉ đạo toàn diện của đoàn kiểm tra để địa phương làm tốt hơn trong thời gian tới.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về quy định trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… 

ÁNH NGUYỆT

Tin cùng chuyên mục