Chính trị

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

SGGPO

Ngày 28-7, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Nam, trong hai năm qua, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, đổi mới về nội dung và hình thức. Kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Về kinh tế - xã hội, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Quảng Nam đạt nhiều kết quả khả quan, nhiều lĩnh vực đang phục hồi tích cực; An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, chính sách theo quy định; đời sống nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam kiến nghị Bộ Chính trị tạo điều kiện hỗ trợ triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án, đề án trọng điểm trong nội dung thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó là ban hành cơ chế bố trí vượt cấp đối với cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý; cơ chế liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức nói chung; cơ chế, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã do thu nhập khá thấp.

Tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Trung ương ban hành hướng dẫn việc thực hiện thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước mà các tổ chức, cá nhân vi phạm qua kết luận kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp gặp nhiều khó khăn do thiếu hành lang pháp lý. Hướng dẫn thực hiện thí điểm các chủ trương: Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình.

 

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những kết quả trong việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của tỉnh Quảng Nam vào cuộc sống trong 2 năm qua. Điều đó thể hiện rõ qua những con số rất tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Quảng Nam bổ sung, làm rõ một số nội dung trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược của tỉnh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam cũng cần đúc kết bài học kinh nghiệm, nội dung sáng tạo của riêng Quảng Nam cần được phân tích cụ thể để các địa phương khác học hỏi.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đưa ra một số vấn đề nóng trong công tác cán bộ như tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm, né tránh của cán bộ, đảng viên đang diễn ra hiện nay, cần đánh giá nguyên nhân, lý do tại sao. Vấn đề biên chế cho cán bộ xã cũng cần được tỉnh Quảng Nam báo cáo, đề xuất rõ.

NGUYỄN CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục