Bút Sài Gòn

Đỡ vướng dây

- Chính phủ mới có nghị định nhằm xóa bỏ hàng loạt quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Nhiều nội dung trước đây cứ xớ rớ dính vi phạm là bị phạt mấy chục triệu đồng, giờ khỏi bị.

- Tức là quy định mới thực chất là bãi bỏ giấy phép con?
- Đúng boong. Người rành chuyện cho biết nếu cứ giữ quy định cũ, làm kiểu gì rồi cũng bị phạt. Thầy bói ra ma, quét nhà ra rác, nên cứ căn ke chi tiết thì ra sai. Dự án xây dựng, bất động sản bất kể lớn nhỏ đều dính chấu mấy chuyện phạt này.
- Cờ trong tay ai người đó phất, nên nhiều khi người có thẩm quyền thích hoạnh họe cứ vịn vô quy định để làm khó dễ. Mà mỗi lần hầm hừ là lại được bôi trơn. Bỏ quy định làm khó, chắc một số người cũng không vui.
- Lợi cho số ít mà cản trở lợi ích chung của xã hội thì phải bãi bỏ. Giấy phép con trong đủ lãnh vực trước đây nhiều tầng nấc, nhiều người có quyền ra tay can thiệp. Thủ tục càng phức tạp rối rắm, càng tạo ra nhiều kẽ hở. Dòm trên bề mặt thì quy định có vẻ chặt chẽ, nhưng bên dưới thì kích thích móc ngoéo để nhấm nháy cho qua. Tham nhũng cũng từ thủ tục chồng chéo mà ra.
- Nhiều loại ràng buộc bị cắt bỏ, chuyện làm ăn kinh doanh cũng dễ thở hơn. Muốn đời sống hanh thông, phải gỡ những ràng rịt mới đỡ vướng dây.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục