Cải cách hành chính

Đo lường sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính

SGGP
Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2019. 

Kế hoạch này nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra xã hội học; tổng hợp, phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo và tổ chức công bố chỉ số hài lòng năm 2019. Trên cơ sở chỉ số hài lòng, các bộ, ngành, địa phương xác định, thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, vừa đảm bảo đúng pháp luật, vừa dễ dàng, nhanh chóng cho người dân, tổ chức. 

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục