Tự giới thiệu

DKSH khai trương trung tâm phát triển để hỗ trợ các ngành công nghiệp tại Việt Nam

SGGP
Ngành hóa chất của Tập đoàn DKSH có 26 trung tâm phát triển đang hoạt động trên khắp thế giới nhằm phục vụ cho các đối tác kinh doanh.

Ngành hóa chất của Tập đoàn DKSH, một nhà phân phối nguyên liệu và hóa chất công nghiệp và cũng là nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường hàng đầu, đã mở rộng cơ sở hạ tầng bằng việc tổ chức khánh thành một trung tâm phát triển hiện đại và được trang bị đầy đủ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Việc đầu tư mới vào cơ sở vật chất hiện đại cho phép DKSH đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao và phục vụ các đối tác kinh doanh tốt hơn. Ðược biết, ngành hóa chất của Tập đoàn DKSH có 26 trung tâm phát triển đang hoạt động trên khắp thế giới nhằm phục vụ cho các đối tác kinh doanh.

Cơ sở mới, rộng lớn hơn ở Việt Nam thay thế cho trung tâm phát triển hiện tại (cũng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh) đã có nhiều năm đóng góp cho sự thành công trong việc thương mại hóa các sản phẩm đa dạng và sáng tạo cho khách hàng của DKSH.

Tin cùng chuyên mục