Chính trị

Định kỳ 5 năm đánh giá lại quy mô GDP

SGGPO
Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê (tên trước đây là dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia) do Bộ KH-ĐT chủ trì soạn thảo đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đồng ý trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 tới đây. 

Tin liên quan

Bổ sung 3 nội dung lớn, điều chỉnh hàng trăm chỉ tiêu

Báo cáo tại phiên họp 13-10, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, thay vì chỉ sửa danh mục như ban đầu, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung thêm 3 nội dung lớn nhằm làm rõ quy trình biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia; không ảnh hưởng, tác động đến các nội dung trong các điều, khoản khác của Luật Thống kê hiện hành.

Một là bổ sung quy định về việc giao Bộ trưởng Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

Hai là, bổ sung quy định về việc định kỳ 5 năm rà soát đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội.

Ba là, sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Về danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, dự thảo giữ nguyên 129 chỉ tiêu thống kê còn phù hợp, sửa tên 46 chỉ tiêu thống kê để phù hợp tình hình thực tế và văn bản pháp luật chuyên ngành, đồng thời bảo đảm so sánh quốc tế. Bổ sung 47 chỉ tiêu thống kê để phản ánh, đánh giá một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối đổi mới, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ được ban hành trong thời gian gần đây. Bỏ 11 chỉ tiêu thống kê do không còn phù hợp với thực tế, không bảo đảm tính khả thi hoặc đã có trong nội dung của chỉ tiêu thống kê khác

Trong các chỉ tiêu mới được bổ sung có tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; quy mô thị trường trái phiếu so với tổng sản phẩm trong nước; tốc độ tăng quy mô thị trường trái phiếu; tổng giá trị phát hành trái phiếu; doanh thu dịch vụ nền tảng số và kinh doanh trực tuyến; số sinh viên đại học trên mười ngàn dân; tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ PM2,5 và PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị từ loại IV trở lên...

Định kỳ 5 năm đánh giá lại quy mô GDP ảnh 1 Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung thêm 3 nội dung lớn 

“Nâng chất” chỉ tiêu

Qua thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng cần rà soát, cân đối số lượng chỉ tiêu giữa các nhóm, hiện nay có 3 nhóm rất quan trọng nhưng số lượng chỉ tiêu thấp nhất như: giáo dục (4 chỉ tiêu), khoa học và công nghệ (6 chỉ tiêu), doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (6 chỉ tiêu).

Với các chỉ tiêu liên quan đến vùng và liên kết vùng, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, Ủy ban Kinh tế cho rằng, dù số chỉ tiêu khá nhiều, song vẫn thiếu các chỉ tiêu mang tính đo lường tổng hợp. Theo thống kê có tới 130 chỉ tiêu liên quan đến vùng và liên kết vùng nhưng nhiều chỉ tiêu chỉ dừng ở mức phản ánh thực trạng về dân số, lao động, việc làm, sản lượng (phản ánh về lượng)… của vùng, rất khó phản ánh và đo lường mức độ phát triển kinh tế vùng hay mức độ liên kết kinh tế trong vùng và giữa các vùng, mức độ phát triển và đóng góp của kinh tế đô thị (phản ánh về “chất”)...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, chỉ trong thời gian ngắn cơ quan soạn thảo đã nghiêm túc, cầu thị hoàn thiện dự thảo luật, tiếp thu các nội dung rất căn bản được UBTVQH góp ý (tại phiên họp trước) về GDP, GRDP và những vấn đề rất cấp bách khác.

“Lần này tuy sửa đổi, bổ sung ít điều nhưng rất căn bản, mang lại giá trị thực tiễn rất lớn, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho chặt chẽ để đại biểu Quốc hội cho ý kiến, nếu Quốc hội đồng thuận cao thì thông qua ngay tại kỳ họp thứ hai”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục