Nhân sự

Điều động nhân sự làm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội ​

SGGPO
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký 3 nghị quyết điều động nhân sự làm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Theo Nghị quyết số 384 /NQ-UBTVQH15, nay điều động ông Nguyễn Văn Cường, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp tục làm nhiệm vụ Trợ lý ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Tại Nghị quyết số 385 /NQ-UBTVQH15, ông Hoàng Xuân Hòa, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được điều động làm nhiệm vụ Trợ lý ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 386 /NQ-UBTVQH15, ông Phạm Thái Hà, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được điều động làm nhiệm vụ Trợ lý ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay từ ngày ký, ngày 17-9-2021.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục