Xúc tiến công nghiệp thương mại

Điều chỉnh tiến độ đầu tư đường dây 500kV

SGGP
Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các hạng mục lưới điện 500kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2. 
Theo đó, điều chỉnh tiến độ đường dây 500kV mạch kép Quảng Trạch - Vũng Áng dài 18km, từ giai đoạn năm 2021-2025 lên giai đoạn năm 2016-2020; bổ sung đường dây 500kV mạch kép Quảng Trạch - Dốc Sỏi dài khoảng 485km và sân phân phối 500kV Quảng Trạch, vận hành giai đoạn năm 2016-2020. Thay thế đường dây 500kV mạch đơn Dốc Sỏi - Pleiku dài 190km bằng đường dây 500kV mạch kép Dốc Sỏi - Pleiku 2 dài 200km và đẩy sớm tiến độ từ giai đoạn năm 2026-2030 lên giai đoạn năm 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 500kV bổ sung quy hoạch nêu trên theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường. Đồng thời rà soát, điều chỉnh các dự án lưới điện trong tình hình thay đổi quy mô cũng như tiến độ nguồn điện của các khu vực, đảm bảo hiệu quả kinh tế, tránh lãng phí.

VĂN DIỆU

Tin cùng chuyên mục