Hướng nghiệp - tuyển sinh

Điều chỉnh quy chế tuyển sinh có lợi cho thí sinh

SGGP
Thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ GD-ĐT đang soạn thảo và dự kiến sẽ có một số điều chỉnh trong công tác tuyển sinh đại học (quy chế) năm 2022, chủ yếu về mặt kỹ thuật và cơ bản theo hướng có lợi cho thí sinh.

Sẽ điều chỉnh khâu kỹ thuật nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập để cập nhật các quy định của luật, pháp lệnh của Quốc hội...

Quy chế sẽ triển khai công tác đăng ký trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Cổng thông tin của Bộ GD-ĐT.

Khi đó, việc đăng ký xét tuyển của thí sinh đối với các phương án xét tuyển chủ yếu theo hình thức trực tuyến, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của công tác tuyển sinh.

Dự kiến thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chỉ một lần.

HÙNG THANH

Tin cùng chuyên mục