Quy hoạch kiến trúc

Điều chỉnh nhiều quy định về lập quy hoạch

SGGP
Ngày 4-3, làm việc với đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” của Quốc hội, lãnh đạo Bộ KH-ĐT đã phản hồi ý kiến của nhiều bộ ngành trước đó về việc quy định chi tiết một số nội dung của Luật Quy hoạch.

Điều hành phiên họp, Trưởng đoàn giám sát, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, đoàn giám sát đã nghe 5 bộ chuyên ngành gồm: GTVT, Công thương, NN-PTNT, Xây dựng, TN-MT báo cáo từng lĩnh vực cụ thể. Với vai trò là bộ tổng hợp, chịu trách nhiệm chính trong công tác quy hoạch, Bộ KH-ĐT cần báo cáo rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chậm ban hành các văn bản chi tiết hướng dẫn Luật Quy hoạch; đánh giá cụ thể, khách quan chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và kiến nghị rõ phương án khắc phục những bất cập.

Bộ KH-ĐT thừa nhận, theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì không thể giao vốn cho các bộ ngành lập hợp phần để tích hợp vào các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia có quy định phải lập hợp phần quy hoạch.

Để giải quyết vướng mắc nói trên, Bộ KH-ĐT sẽ phối hợp với các bộ ngành và địa phương rà soát cụ thể các vướng mắc liên quan đến việc giao vốn lập quy hoạch, lập hợp phần quy hoạch, từ đó đề xuất phương án xử lý để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục