Chính trị

Điều chỉnh một số nội dung về cơ chế đặc thù cho TPHCM

SGGPO
Ngày 20-11, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách phát triển TPHCM. Đáng chú ý, dự thảo đã được chỉnh lý so với dự thảo mà Chính phủ trình Quốc hội trước đó. Đây là những tiếp thu bước đầu sau khi Quốc hội thảo luận tại tổ vào ngày 14-11.

Tin liên quan

Cụ thể, về thẩm quyền quản lý đất đai, dự thảo nêu HĐND được quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

(Dự thảo cũ thí điểm giao cho HĐND TPHCM quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên nhưng phải đảm bảo diện tích đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng đất).

Về thẩm quyền quản lý tài chính-ngân sách nhà nước, dự thảo điều chỉnh Chính phủ trình Quốc hội quyết định ban hành Luật thuế tài sản đối với nhà, đất và thực hiện thí điểm trên địa bàn TPHCM.  

HĐND TPHCM đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thí điểm mở rộng đối tượng chịu thuế, tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành.

(Dự thảo cũ giao cho TPHCM được thực hiện thí điểm đối với Luật thuế tài sản; tăng thuế suất đối với các sắc thuế khác (trừ thu từ hoạt động xuất nhập khẩu).

Điều chỉnh một số nội dung về cơ chế đặc thù cho TPHCM ảnh 1 TPHCM hiện đại, đứng đầu cả nước về phát triển kinh tế. Ảnh: VCB
Đối với thu nhập tăng thêm, ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, HĐND TPHCM được quyền quyết định bố trí ngân sách TP chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của TP do HĐND TP quy định.

(Dự thảo cũ thí điểm giao HĐND TPHCM quyết định chi trả mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách của TP. Việc thực hiện các quy định này phải gắn với việc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tức là không có mức tối đa)

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 15-1-2018. Chính phủ sơ kết 3 năm thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2020, tổng kết Nghị quyết báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2022 và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về các cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục