Giao thông - Đô thị

Điều chỉnh giảm thị phần vận tải đường bộ

SGGP
Tại cuộc họp về quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ ngày 17-3, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan tính toán, điều chỉnh thị phần vận tải theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ.

Theo đó, từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, các lĩnh vực vận tải đường thủy, đường biển, đường sắt, hàng không sẽ phải tăng thị phần để thay thế vận tải đường bộ.

Để phù hợp với chủ trương này, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu có sự đánh giá lại cả 5 lĩnh vực để định hướng đầu tư công, có sự điều chỉnh giảm đầu tư công cho đường bộ, tăng đầu tư công cho các lĩnh vực vận tải còn lại.

Bộ cũng yêu cầu đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng đánh giá kỹ việc kết nối giữa các lĩnh vực vận tải, xác định được nút thắt, điểm nghẽn với công trình dự án trọng điểm quốc gia đã và đang được đầu tư như cảng hàng không, trung tâm đường thủy nội địa, ga đường sắt… để nâng cao hiệu quả đầu tư.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục