Quy hoạch kiến trúc

Diện tích đất dành cho cây xanh ở TPHCM không đạt so với quy hoạch

SGGP
Theo Viện Quy hoạch - Xây dựng TPHCM, hiện tại diện tích đất dành cho cây xanh của TPHCM không đạt chỉ tiêu so với quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 24/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025.

Tin liên quan

Cụ thể, theo phê duyệt của Thủ tướng, quy hoạch khu vực nội thành hiện hữu sẽ có đất cây xanh 2,4m2/người, đất công trình công cộng 2,9m2/người; khu vực nội thành phát triển mới có đất cây xanh 7,1m2/người, đất công trình công cộng 4,6m2/người; khu vực đô thị tại các huyện ngoại thành đất cây xanh 12m2/người, đất công trình công cộng 5m2/người. 

Tuy nhiên, trên thực tế, việc phủ kín quy hoạch, các đồ án quy hoạch phân khu hầu như không lưu ý đến các chỉ tiêu theo 3 khu vực trên mà chỉ căn cứ theo quy hoạch chung của quận huyện, dẫn đến các chỉ tiêu chung không thể đảm bảo. Đặc biệt, khu vực nội thành phát triển mới, các chỉ tiêu đất cây xanh, công trình công cộng đều không đạt, đất cây xanh đa số là không đủ, chỉ đạt 5-6m2/người.

HÙNG QUỐC

Tin cùng chuyên mục