Điểm tin SGGP

Điểm tin SGGP Online ngày 18-4-2019

SGGPO
Công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ; Trẻ em bị xâm hại đa số xảy ra trong nhà trọ; Các tổn thất trong vụ cháy Nhà Thờ Đức Bà Paris không được bảo hiểm… là những thông tin đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 18-4-2019.

ĐÌNH DƯ (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục