Điểm tin SGGP

Điểm tin SGGP Online ngày 1-6-2019

SGGPO

TPHCM lập thêm 2 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời; Hấp dẫn trái cây tươi ngon của Nam bộ; Báo động thất thoát lương thực tại Mỹ Latinh… là những thông tin đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 1-6-2019.

ĐÌNH DƯ (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục