Giáo dục

ĐH Quốc gia TPHCM thuộc tốp 401-500 ĐH hàng đầu các nền kinh tế mới nổi

SGGP
Theo Tổ chức xếp hạng đại học thế giới (THE), Việt Nam có 5 đơn vị có tên trong bảng xếp hạng này thuộc các nền kinh tế mới nổi (Emerging Economies) năm 2022. 

Trong đó, Đại học (ĐH) Quốc gia TPHCM thuộc tốp 401-500 trong tổng số 698 ĐH từ 50 quốc gia được THE xếp hạng với 2 chỉ số về thu nhập ngành (40,8) và triển vọng quốc tế (39,8) khá cao.

Bảng xếp hạng các ĐH thuộc các nền kinh tế mới nổi sử dụng các chỉ số tương tự Bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới của THE, tập trung về giảng dạy (chiếm trọng số 30%), nghiên cứu (30%), trích dẫn khoa học (ảnh hưởng của nghiên cứu chiếm 20%), triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên và nghiên cứu chiếm 10%) và thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức chiếm 10%). Tuy nhiên, những tiêu chí này được điều chỉnh để phù hợp mục tiêu ưu tiên phát triển của các trường ĐH từ các nền kinh tế mới nổi.

THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục