Kinh tế

Đến năm 2025: Phấn đấu có 10 sản phẩm đạt thương hiệu quốc tế

SGGP
Ngày 12-4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Nghị quyết số 54/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Sản xuất thiết bị điện tử tại Hải Dương

Sản xuất thiết bị điện tử tại Hải Dương

Nghị quyết nêu mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể là: tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm và 5 thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động trung bình cả nước.

Đến năm 2025, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 85% GDP; phấn đấu đạt khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó có khoảng 60.000-70.000 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55%; tối thiểu có 5-10 sản phẩm quốc gia xây dựng được thương hiệu quốc tế…

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục