Kinh tế

Đến năm 2025, kinh tế số TPHCM đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm nội địa

SGGP
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 17-CT/TU về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Một góc TPHCM

Một góc TPHCM

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM quán triệt, nâng cao nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tạo lập, tích hợp và khai thác hiệu quả các dữ liệu để phục vụ công tác phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và quản trị TPHCM theo hướng hiện đại.

Cùng với đó là thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên các lĩnh vực và thúc đẩy phát triển kinh tế số, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn TPHCM.

Chỉ thị nêu rõ, lãnh đạo HĐND TPHCM chủ động, sáng tạo, có giải pháp chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả các hoạt động của HĐND TPHCM. Đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị xã hội TPHCM xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình chuyển đổi số và đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh. Cùng với đó, giám sát vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Ban cán sự Đảng UBND TPHCM chỉ đạo từng đơn vị, cơ quan trong toàn hệ thống đề ra chương trình hành động cụ thể với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác chuyển đổi số và xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt, đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong môi trường số. Đồng thời, có giải pháp thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đảng ủy Công an TPHCM chỉ đạo Công an TPHCM triển khai thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo đề án “Phát triển ứng dụng, dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức có văn bản chỉ đạo triển khai chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông chia sẻ dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin và đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục