Xã hội

Đề xuất trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị TP Thủ Đức

SGGPO
UBND TP Thủ Đức (TPHCM) vừa có đề xuất phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị của TP Thủ Đức. Đề xuất này được gửi Chủ tịch UBND TPHCM và Thường trực ban Chỉ đạo 167, Sở Tài chính. Trước đó, ngày 3-3, Sở Tài chính đề nghị UBND TP Thủ Đức rà soát, đề xuất chi tiết phương án bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị để có cơ sở báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM.

Một trụ sở được đề xuất là nơi làm việc của cơ quan TP Thủ Đức. Ảnh: thanhuytphcm

Một trụ sở được đề xuất là nơi làm việc của cơ quan TP Thủ Đức. Ảnh: thanhuytphcm

Qua rà soát, hiện nay các phòng ban chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức có 723 người, trong đó có 575 người cần bố trí chỗ làm việc, còn 148 người thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị được bố trí tại chỗ theo địa bàn 3 khu vực.

Khối Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, các đoàn thể chính trị xã hội TP Thủ Đức có 254 người. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức 169 người. Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức 76 người. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức 150 người. Chi cục Thống kê là 16 người.

Về phương án bố trí trụ sở các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP Thủ Đức, UBND TP Thủ Đức đề xuất phương án bố trí trụ sở Thành ủy và Khối Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, các đoàn thể chính trị xã hội TP Thủ Đức (trừ Thành đoàn TP Thủ Đức) tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, trước đây là trụ sở UBND quận Thủ Đức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực TP Thủ Đức, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, với diện tích đất 6.700m2.

Phương án bố trí trụ sở chính của HĐND và UBND TP Thủ Đức tại số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, trước đây là trụ sở UBND quận 2, với diện tích đất 47.300 m2. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, do diện tích quá nhỏ nên UBND TP Thủ Đức bố trí một số phòng ban như Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế ra trụ sở 164 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi.

Tại số 164 Trương Văn Bang, trước đây là trụ sở Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực quận 2, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2. Hiện nay dự kiến bố trí Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế. Diện tích đất 3.600m2.  

Trụ sở Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức, Chi cục Thống kê TP Thủ Đức tại 56 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, trước đây là trụ sở Đội trật tự đô thị quận 2, Thanh tra địa bàn quận 2 và Đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Diện tích đất là hơn 6.934m2.

MAI HOA

Tin cùng chuyên mục