Giáo dục

Đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường

SGGPO
Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện cùng các trường mầm non trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non.

Giáo viên Trường Mầm non 2-9, huyện Hóc Môn trong hoạt động lên lớp

Giáo viên Trường Mầm non 2-9, huyện Hóc Môn trong hoạt động lên lớp

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TPHCM về đánh giá kết quả tác động của các chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2014-2020.

Theo đó, từ năm học 2020-2021, việc hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng theo Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND không còn hiệu lực, đã ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ này. 

Vừa qua, phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện cùng các trường mầm non trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non.

Qua nắm bắt tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non và trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đề xuất, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo động lực cho giáo viên mầm non ổn định công việc, đảm bảo cuộc sống, ngành GD-ĐT đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non mới ra trường theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về Hỗ trợ giáo dục mầm non TPHCM.

Cụ thể, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non mới ra trường trong 3 năm từ khi mới được tuyển dụng, bắt đầu từ năm học 2020-2021. 

Theo Sở GD-ĐT TP, năm học 2014-2015, tổng số giáo viên mới được tuyển dụng là 443, đến năm học 2019-2020 là 1.205 giáo viên. Nhờ có chính sách hỗ trợ đã giúp đội ngũ giáo viên mới ra trường yên tâm công tác.

Đến nay, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục công lập cơ bản đảm bảo theo quy định với tỷ lệ 2,1 giáo viên/lớp.

Theo nội dung chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường về công tác tại các trường mầm non, năm đầu tuyển dụng, giáo viên được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng; năm thứ hai sau khi tuyển dụng, được hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng; năm thứ 3 sau khi được tuyển dụng được hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng; từ năm thứ 4, thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành.

Đề xuất nâng mức hỗ trợ giáo viên hợp đồng bằng mức lương tối thiểu vùng

Ngày 4-3, Sở GD-ĐT TPHCM có tờ trình gửi UBND TP báo cáo về kết quả tác động của các chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn TP giai đoạn 2014 – 2020. 


Theo đó, tính đến đầu năm học 2020 – 2021, tổng số nhân viên nuôi dưỡng được hợp đồng tại các trường mầm non công lập trên toàn TP là 1.566 người. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi trả lương hơn 14 tỷ đồng, nguồn kinh phí từ cha mẹ học sinh đóng góp gần 19 tỷ đồng. 

Đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường ảnh 1 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng Hồng (huyện Bình Chánh) trong một hoạt động giáo dục học sinh

Sở GD-ĐT TP đánh giá, nhờ có chính sách thu hút giáo viên mầm non và hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng đã giúp đội ngũ giáo viên có thời gian nghiên cứu tài liệu chuyên môn, thiết kế các hoạt động giáo dục sáng tạo phong phú, đa dạng hình thức tổ chức hoạt động đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục. Bên cạnh đó, môi trường nhóm, lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp, tăng cường tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ.


Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy việc hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập còn ít so với tổng số nhóm, lớp (1.566 nhân viên nuôi dưỡng/5.127 nhóm, lớp) với thu nhập bình quân 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Về đội ngũ giáo viên, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu 2,1 giáo viên/nhóm, lớp, tăng nhiều so với giai đoạn trước đây (1,8 giáo viên/nhóm, lớp) nhưng vẫn chưa đảm bảo theo theo quy định của Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV là bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ và tối đa 2,2 giáo viên/lớp đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày,vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên mầm non cục bộ tại một số cơ sở giáo dục mầm non trong một số thời điểm.

Nguyên nhân do lương hợp đồng giáo viên hiện nay là 3.750.000 đồng/người/tháng và chi hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng 1.000.000 đồng/người/tháng từ nguồn kinh phí ngân sách thành phố (nhân viên nuôi dưỡng được nhận thêm hỗ trợ từ cha mẹ học sinh là 1.200.000 đồng/tháng, thu nhập bình quân 2.200.000 đồng/tháng) chưa phù hợp với tình hình hiện nay.

Từ thực tế đó, nhằm giúp đội ngũ giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng yên tâm công tác, phục vụ lâu dài trong ngành, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và an toàn tuyệt đối cho trẻ, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất sửa đổi khoản 1 và 2, điều 1, Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND (ngày 6-7-2017) của HĐND TP về hỗ trợ giáo dục mầm non. 

Theo đó, đề xuất với mong muốn tiếp tục thực hiện chính sách hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng, nâng mức hỗ trợ cho nhân viên nuôi dưỡng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (phần còn lại thực hiện từ nguồn xã hội hóa). Riêng đối với giáo viên mầm non làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, Sở này cũng đề xuất tiếp tục hợp đồng giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non có nhu cầu, đồng thời nâng mức hỗ trợ giáo viên hợp đồng bằng mức lương tối thiểu vùng trong thời gian 9 tháng/năm học.  

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục