Y tế - Sức khỏe

Đề xuất thành lập bệnh viện trong ngày tại các quận nội thành

SGGPO
Văn phòng UBND TPHCM vừa có kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm tại cuộc họp báo cáo thành lập bệnh viện trong ngày, không có bệnh nhân lưu trú tại các quận nội thành của thành phố.

Bác sĩ tư vấn khám chữa bệnh tại BV Đại học Y Dược. Ảnh: THÀNH AN

Bác sĩ tư vấn khám chữa bệnh tại BV Đại học Y Dược. Ảnh: THÀNH AN

Theo đó, nhằm thực hiện chính sách xã hội hóa của Nhà nước trong lĩnh vực y tế, góp phần cùng ngành y tế công lập của thành phố chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân, UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận và các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc xin chủ trương đầu tư, thành lập bệnh viện trong ngày, không có bệnh nhân lưu trú tại các quận nội thành; có ý kiến thống nhất để tổng hợp tham mưu rõ ràng, cụ thể trình UBND TP xem xét quyết định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế hướng dẫn và trả lời cho các doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư xây dựng thành lập bệnh viện trong ngày, không có bệnh nhân lưu trú trong các quận nội thành của thành phố theo đúng quy định.


THÀNH SƠN

Tin cùng chuyên mục