Hợp tác kinh tế và đầu tư

Đề xuất “room” vốn FDI đầu tư vào doanh nghiệp fintech là 49%

SGGP
Theo dự thảo nghị định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN)  thay thế Nghị định 101 về thanh toán không dùng tiền mặt, đã đề xuất tỷ lệ tối đa phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) tại các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (các ví thanh toán), bao gồm cả sở hữu trực tiếp và gián tiếp là 49%.

Với giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty tài chính công nghệ (fintech) thanh toán là 49% sẽ tạo thuận lợi thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhưng vẫn bảo đảm được vai trò chủ động của các doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt, tránh sự thao túng của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này, bảo đảm an ninh, an toàn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của quốc gia.

Được biết, hiện nay toàn thị trường có 30 doanh nghiệp fintech trong lĩnh vực trung gian thanh toán đang hoạt động, nhưng có tới 90% thị phần (tính về cả giá trị và khối lượng giao dịch) tập trung vào 5 doanh nghiệp; trong đó, tỷ lệ sở hữu vốn FDI tại 5 doanh nghiệp này từ 30% đến trên 90%. Theo dự báo, thị trường fintech sẽ đạt 9 tỷ USD trong năm 2020.

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục