Giao thông - Đô thị

Đề xuất quy hoạch cảng hàng không Bình Phước

SGGPO
UBND tỉnh Bình Phước vừa đề nghị Bộ GT-VT bổ sung Cảng hàng không Bình Phước vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Cả nước sẽ có 30 sân bay vào năm 2050

Cả nước sẽ có 30 sân bay vào năm 2050

Theo kiến nghị của tỉnh Bình Phước, trong thời gian tới, Bình Phước sẽ là một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước với khu công nghiệp (KCN) Chơn Thành 1, 2, 3; KCN Minh Hưng 3; KCN Minh Hưng - Hàn Quốc; KCN Minh Hưng - Sikico; KCN Việt Kiều; KCN Tân Khai, KCN Đồng Xoài 1, 2, 3; KCN Bắc Đồng Phú; KCN Nam Đồng Phú; khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư; các khu quy hoạch năng lượng mặt trời Lộc Ninh…

Đồng thời, tỉnh Bình Phước có trên 260km đường biên giới với Campuchia. Do đó, việc quy hoạch và hướng tới xây dựng 1 sân bay lưỡng dụng trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tỉnh Bình Phước cũng kiến nghị, trường hợp không được bổ sung Cảng hàng không (CHK) Bình Phước vào quy hoạch, các cơ quan chức năng có thể xem xét bổ sung sân bay Hớn Quản (sân bay có từ thời kháng chiến chống Pháp đang được quân đội quản lý) vào quy hoạch cảng hàng không.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có thêm nhiều địa phương kiến nghị bổ sung cảng hàng không, sân bay vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, trong đó có Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Giang, Bình Phước, Bạc Liêu, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Ninh Thuận…

Trước đó, tại báo cáo cuối kỳ Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất đến năm 2030, cả nước sẽ có 26 CHK, bao gồm: 14 cảng hàng không quốc tế, 12 CHK nội địa.

So với mạng cảng hàng không toàn quốc theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển GT-VT hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, hệ thống cảng hàng không toàn quốc trong quy hoạch lần này giảm từ 28 xuống còn 26, trong đó 2 cảng hàng không gồm Nà Sản, Lai Châu được đề xuất quy hoạch xây dựng trong giai đoạn sau năm 2030.

Trong định hướng đến năm 2050, cả nước sẽ có 30 cảng hàng không, bao gồm: 15 CHK quốc tế, 15 CHK nội địa, trong đó CHK thứ 2 cho Vùng Thủ đô sẽ được nghiên cứu vị trí khi có nhu cầu, dự kiến vào năm 2040.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục