Xã hội

Đề xuất kiểm tra công vụ bằng hình thức trực tuyến

SGGPO
Sáng ngày 15-4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức giao ban tháng 4-2020. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã cho ý kiến một số nội dung quan trọng trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể kéo dài.

Theo đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế; tiếp tục tổ chức thực hiện công tác phòng dịch, tiếp tục duy trì họp trực tuyến; tổ chức sơ kết đánh giá 15 ngày thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất kiểm tra công vụ bằng hình thức trực tuyến ảnh 1 Bộ Nội vụ giao ban lãnh đạo sáng ngày 15-4. Ảnh: THANH TUẤN

Từ nay đến cuối tháng 4-2020, Bộ Nội vụ có nhiều văn bản, đề án phải trình cấp có thẩm quyền, do đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện, xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, nhất là đối với các Nghị định hướng dẫn thi hành các Luật có hiệu lực từ ngày 1-7. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị các đơn vị, căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị có kế hoạch cụ thể, không để chậm trễ các văn bản trình cấp có thẩm quyền.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ giao Thư ký Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất kiểm tra công vụ một số bộ, ngành, địa phương bằng hình thức trực tuyến trong tháng 4-2020.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, thời gian tới Ban Tôn giáo Chính phủ theo dõi sát tình hình hoạt động của các tôn giáo, nhất là trong điều kiện cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để các vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra; tham mưu, đề xuất kịp thời cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các cá nhân, tổ chức tôn giáo vi phạm pháp luật.

Trong cuộc giao ban này, ông Lê Vĩnh Tân cũng đồng ý với đề xuất về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến với 43 địa phương để hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, từ ngày 1-1 đến ngày 14-4, Bộ Nội vụ được giao 76 nhiệm vụ; trong đó, đã hoàn thành 31 nhiệm vụ (40,79%), đang thực hiện trong hạn 45 nhiệm vụ (59,21%).

Các dự án luật như: Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); đề xuất xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo tuân thủ thời gian trình cấp có thẩm quyền.

Hiện tại, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”; đã trình Chính phủ các dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính nhà nước theo ngành, lĩnh vực…

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục