Xã hội

Đề xuất bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19

SGGPO

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM (LĐTB-XH) vừa đề xuất bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Tin liên quan

Chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn ở quận 11

Chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn ở quận 11

Theo đó, Sở LĐTB-XH TPHCM kiến nghị Thường trực UBND TPHCM báo cáo HĐND TPHCM bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, số lượng lao động tự do dự kiến bổ sung là 1.107.554 người, mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Sở LĐTB-XH TPHCM cũng đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ một số đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM (ngoài chính sách của Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND).

Cụ thể, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, với số lượng dự kiến là 53.901 hộ, mức hỗ trợ trực tiếp 1 lần bằng tiền mặt là 1,5 triệu đồng/hộ.  

Đồng thời, hỗ trợ hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với khoảng 4.806.865 người, mức hỗ trợ trực tiếp 1 lần bằng tiền là 1,5 triệu đồng/người.  

Ngoài ra, Sở LĐTB-XH TPHCM đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ người có công, với số lượng dự kiến là 38.734 người, mức hỗ trợ trực tiếp 1 lần là 1,5 triệu đồng/người.

Cùng với đó, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở cộng đồng, trẻ sống ở các mái ấm ngoài công lập, với số lượng dự kiến là 157.737 người, mức hỗ trợ trực tiếp 1 lần là 1,5 triệu đồng/người.

Theo tính toán của Sở LĐTB-XH TPHCM, tổng số người dân thuộc các nhóm bổ sung cần hỗ trợ là hơn 6 triệu người và 53.901 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng kinh phí dự kiến hơn 9.247 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục