Xã hội

Đề xuất bổ sung 1.353 tỷ đồng hỗ trợ một số trường hợp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

SGGPO
Chiều 24-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thay mặt UBND TPHCM trình bày 7 tờ trình, trong đó có 2 tờ trình liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại tờ trình về chủ trương điều chỉnh bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh mốc thời điểm đối với một số trường hợp để tính bồi thường, hỗ trợ cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai. Đồng thời điều chỉnh bổ sung tăng mức hỗ trợ đối với một số trường hợp để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống và điều chỉnh bổ sung một số nội dung bất cập trong quá trình thực hiện các chính sách đã thực hiện hiện nay.

Theo đề xuất này, tổng số tiền dự kiến bổ sung là 1.353 tỷ đồng. Trong trường hợp HĐND TPHCM chấp thuận cho các hộ dân tái định cư bằng căn hộ chung cư thì dự kiến phải sử dụng khoảng 17.000m2.

Về kinh phí chi trả, UBND TPHCM đề xuất sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn thu tiền đấu giá sử dụng đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tờ trình của UBND TPHCM cũng nêu việc giao UBND TPHCM chịu trách nhiệm triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đảm bảo đúng quy định pháp luật, công khai minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân.

Cũng liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trình bày tờ trình của UBND TPHCM về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách TPHCM năm 2021. Theo đó, UBND TPHCM đề xuất bổ sung dự toán thu chi ngân sách TPHCM năm 2021 để xử lý khoản tiền tạm ứng ngân sách và trả vay tín dụng liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện vào tháng 5-2021.

Cụ thể, dự kiến các nguồn thu ngân sách phát sinh đến cuối năm 2021 là 41.382 tỷ đồng. Các nguồn thu phát sinh gồm: Thu bổ sung từ quỹ căn hộ thuộc chương trình 12.500 căn hộ là khoảng 14.180 tỷ đồng; nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất là khoảng 25.381 tỷ đồng; nguồn chuyển đổi nhà tái định cư thành nhà ở thương mại khoảng 1.656 tỷ đồng; nguồn thu bố trí nhà tái định cư của các hộ dân khoảng 164 tỷ đồng.

Trên cơ sở dự kiến nguồn thu bổ sung như trên, UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2021 với số tiền 41.382 tỷ đồng, do các khoản thu ngân sách nhà nước nêu trên là các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%.

Nội dung đề xuất thứ hai là bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 với số tiền là 36.914 tỷ đồng để hoàn trả tạm ứng ngân sách TPHCM và trả vay tín dụng theo thông báo số 26 ngày 1-4-2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng liên quan đến xử lý sau thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đồng thời phân bổ dự toán chi cho Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm số tiền 36.914 tỷ đồng để hoàn trả tạm ứng ngân sách TPHCM và trả vay tín dụng theo thông báo số 26 nêu trên.

Tờ trình này của UBND TPHCM căn cứ báo cáo ngày 31-3-2021 của Bộ Tài chính về phương án xử lý khoản tiền tạm ứng ngân sách và trả lãi tín dụng liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm; thông báo 26 ngày 1-4-2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng liên quan đến xử lý sau thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng thời nhằm thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo dự kiến chương trình làm việc, hai tờ trình này cùng 5 tờ trình khác của UBND TPHCM sẽ được các ĐB HĐND TPHCM thảo luận và xem xét thông qua vào phiên làm việc sáng mai, 25-6.

MẠNH HÒA - VĂN MINH - MAI HOA

Tin cùng chuyên mục