Giáo dục

Đề thi Anh văn: Học sinh trung bình có thể đạt điểm 5

SGGPO
Đề thi Anh văn năm nay dễ hơn so với các năm trước. Học sinh trung bình có thể làm được những câu sử dụng ngữ pháp căn bản từ câu 1 đến câu 12. 

Nhìn chung cấu trúc đề thi theo sát đề mẫu Bộ đưa ra để tham khảo, gồm phần kiểm tra kĩ năng đọc là chính, còn lại mức độ khó về cấp độ từ sử dụng và cấu trúc ngữ pháp là trung bình.

Đề thi năm nay dễ hơn so với các năm trước. Học sinh trung bình có thể làm được những câu sử dụng ngữ pháp căn bản từ câu 1 đến câu 12.

Về từ vựng có câu 13, 14, 19, 21 là những câu tương đối đơn giản, học sinh có thể làm được.

Phần dấu nhấn từ câu 15 đến câu 16; phần phát âm từ câu 17 đến câu 18.

Về phần đọc hiểu từ câu 23 đến 27 là những câu tương đối dễ, nhưng thí sinh có thể gặp thách thức ở câu 35 đến câu 42.

Từ câu 43, 44, 45: kiểm tra kiến thức sử dụng ngữ pháp và các từ loại.

Từ câu 46, 47, 48: kiểm tra phần hiểu cấu trúc câu.

Câu 49 đến câu 50 là phần kiểm tra kĩ năng viết câu kết hợp của thí sinh.

Đặc biệt, câu 28 là câu đáng để suy nghĩ, có thể chọn đáp án A hoặc đáp án B. Đáp án A nói về một đề tài tổng quát, đáp án B nói đến một trường hợp riêng biệt. Chọn đáp án A có thể đúng hơn nhưng thiếu sự sâu sắc.

Tóm lại, với đề thi này học sinh trung bình có thể đạt được 5 điểm, học sinh khá có thể đạt được điểm 6 đến 7. Học sinh giỏi có thể đạt được từ 8 đến 9 điểm. Số học sinh đạt điểm 10 có thể nhiều hơn năm trước.

BÙI TRỌNG QUYỀN (Trường THPT Vĩnh Viễn – TPHCM)

Tin cùng chuyên mục