Xã hội

Đề nghị Việt Nam dần loại bỏ sử dụng than đá

SGGP
Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam vừa có thông tin gửi báo chí Việt Nam, khẳng định, than đá là nhiên liệu hóa thạch chứa nhiều carbon nhất. Vì vậy, nên nhanh chóng loại bỏ việc sử dụng loại nhiên liệu này để giới hạn tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 1,50C (như đã thống nhất tại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được thông qua vào năm 2015). 

ILO đề nghị cần thiết có “vùng trọng điểm chuyển dịch công bằng” để dần loại bỏ sử dụng than đá ở Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Theo ILO, 3 quốc gia trên nằm trong số 5 nền kinh tế có mức tiêu thụ than đá cao nhất ở Đông Nam Á. Ở khu vực này, mức tiêu thụ than đá đã tăng 150% trong 20 năm qua, với tỷ trọng điện than trong tổng công suất các nguồn điện tăng từ 27% trong năm 2010 lên 43% vào năm 2019.

Indonesia và Việt Nam là những nước sản xuất than đá quan trọng, trong khi Philippines phụ thuộc lớn vào nhập khẩu than đá. Cả 3 quốc gia đều dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu.

PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục