Xã hội

Đề nghị bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

SGGPO
Bên cạnh mục tiêu tổng quát và 22 chỉ tiêu chủ yếu đã được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của dự thảo Kế hoạch được đề nghị bổ sung 1 chỉ tiêu, cụ thể là: "Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt 3,7% GDP".

Sáng 24-6, trong khuôn khổ phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế Quốc hội (theo hình thức trực tuyến), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Trần Duy Đông đã trình bày báo cáo về kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2021 và 5 năm 2021- 2025.

Đề nghị bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 ảnh 1 Quang cảnh phiên họp 

Theo đó, trong 5 năm 2016-2020, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt trong bối cảnh vừa quyết liệt phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội năm cuối nhiệm kỳ. Trong tổng số 21 chỉ tiêu Quốc hội giao, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt, 5 chỉ tiêu không đạt.

Bên cạnh 5 bài học kinh nghiệm đã xác định trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Báo cáo bổ sung, nhấn mạnh thêm 1 bài học kinh nghiệm về "sự quyết tâm, nỗ lực và đoàn kết của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân” và coi đây là cội nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu để vượt qua các khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, bên cạnh mục tiêu tổng quát và 22 chỉ tiêu chủ yếu đã được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của dự thảo Kế hoạch bổ sung 1 chỉ tiêu về "Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt 3,7% GDP".

Trong 23 chỉ tiêu nêu trên, có 8 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về xã hội, 6 chỉ tiêu về môi trường.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm tới khoảng 6,5 - 7%. GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700 - 5.000 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%.

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm.

Tỷ lệ đô thị hoá khoảng 45%.

Đáng lưu ý, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 bình quân 3,7% GDP. Đây chính là chỉ tiêu mới được Chính phủ bổ sung vào hệ thống chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để trình Quốc hội khoá XV ở kỳ họp tới đây.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục