Chính trị

ĐBQH không đồng ý rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

SGGPO
Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Chính phủ đề nghị rút dự án Luật này ra khỏi Chương trình năm 2019 và sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp. Qua xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không rút dự án Luật này ra khỏi Chương trình như Chính phủ đề nghị mà lùi thời gian trình Quốc hội sang cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020).

Quốc hội họp chiều 3-6

Quốc hội họp chiều 3-6

Chiều 3-6, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trình Quốc hội tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Theo đó, về điều chỉnh chương trình năm 2019, Chính phủ đề nghị đưa ra khỏi Chương trình 2 dự án luật, lùi thời gian trình 2 dự án luật, bổ sung vào Chương trình 5 dự án luật và 1 dự án pháp lệnh.  Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ đối với 7 dự án, cụ thể: đưa ra khỏi Chương trình 1 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường) để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện và trước khi sửa Luật này cần đánh giá việc thực hiện Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Lùi thời gian trình 1 kỳ họp đối với 1 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp) từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ hơn. Bổ sung vào Chương trình năm 2019 đối với 5 dự án, gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ để triển khai thi hành Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. + Bổ sung vào Chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (trình tháng 12-2019).

ĐBQH không đồng ý rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ảnh 1 Quốc hội nghe trình bày tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chính phủ đề nghị lùi 1 kỳ họp, từ cho ý kiến kỳ họp thứ 7 sang cho ý tại kỳ họp thứ 8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị lùi thêm 1 kỳ họp so với đề xuất của Chính phủ, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020) để có thêm thời gian cho Chính phủ chuẩn bị, bảo đảm chất lượng, tính khả thi.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Chính phủ đề nghị rút dự án Luật này ra khỏi Chương trình năm 2019 và sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp. Qua xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, đây là dự án Luật đã được đưa vào Chương trình năm 2019 nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Kết luận số 36-KL/TW ngày 6-9-2018 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không rút dự án Luật này ra khỏi Chương trình như Chính phủ đề nghị mà lùi thời gian trình Quốc hội sang cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020).

Về dự kiến Chương trình năm 2020, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào Chương trình năm 2020, cụ thể: tại kỳ họp thứ 9 thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến 5 dự án luật; tại kỳ họp thứ 10 thông qua 5 dự án luật và cho ý kiến 1 dự án luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Chính phủ đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10 đối với 5 dự án luật: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; đồng thời điều chỉnh lùi thời gian trình từ kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 đối với 2 dự án là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Như vậy, dự kiến Chương trình năm 2020 sẽ gồm 17 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết của Quốc hội.

Về các dự án cần tiếp tục bổ sung vào Chương trình, theo yêu cầu tại các Nghị quyết Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, trong năm 2019, 2020 và các năm tiếp theo còn một số dự án cần được nghiên cứu, bổ sung vào Chương trình. Nhưng đến nay Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan vẫn chưa có đề xuất, cụ thể như Luật Công đoàn; Luật Nhà ở; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; các luật để triển khai thi hành Hiệp định CPTPP theo lộ trình cam kết ngoài 2 luật đã được Chính phủ đề nghị; các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết khác theo Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và một số dự án được nêu trong các nghị quyết của Chính phủ đã giao cho các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục