Quy hoạch kiến trúc

Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

SGGP
UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dở dang; nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư của dự án, đảm bảo dự án triển khai thuận lợi, giảm thiểu tối đa các vướng mắc, khó khăn và tránh đội vốn do việc triển khai chậm. 

Tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách để huy động tối đa các nguồn vốn, kêu gọi đầu tư để xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP. 

Ngoài ra, TP cũng sẽ rà soát cơ chế chính sách, các thủ tục về đất đai liên quan đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng; điều chỉnh lại các quy hoạch đã ban hành phù hợp với thực tế, đồng bộ với quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Ưu tiên nghiên cứu các cơ chế thu hút vốn, cơ chế quản lý đầu tư để phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đường bộ; hoàn thiện Đề án tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TP giai đoạn 2021-2030. Hoàn thiện hành lang pháp lý đối với việc thực hiện dự án theo hình thức PPP để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách; xây dựng cơ chế để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành giao thông vận tải của TP. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải TP...

PHÚC LONG

Tin cùng chuyên mục