Phát triển bền vững

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với tinh thần “Đồng thuận - sáng tạo”

SGGP
Theo Sở Công thương tỉnh Bến Tre, đơn vị đã nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp phát triển ngành trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thúc đẩy các đơn vị đẩy nhanh sản xuất kinh doanh với tinh thần “Đồng thuận - sáng tạo” đã đạt được một số kết quả ấn tượng.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có sự tăng trưởng khá như: dệt may tăng 3,03%, điện tử và linh kiện tăng 38,79%, các sản phẩm từ dừa tăng 9,3% so cùng kỳ. Trong đó, thị trường châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 49,51%, tiếp đến là châu Mỹ 38,31%. Trong năm, sản lượng điện thương phẩm ước thực hiện tăng 2,56% so với trước...

Với những kết quả đạt được, ngành công thương tỉnh phấn đấu năm 2022 thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 36.000 tỷ đồng, tăng 20% so với ước thực hiện của năm 2021. Đồng thời phấn đấu thực hiện mức tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 56.000 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm trước. Phấn đấu thực hiện kim ngạch xuất khẩu đạt 1.500 triệu USD, tăng 15,13%, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 800 triệu USD. 

PHAN HUY

Tin cùng chuyên mục