Môi trường

Đẩy mạnh kiểm soát ô nhiễm môi trường

SGGP
Ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Long An cho biết, tình hình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu - cụm công nghiệp và các doanh nghiệp (DN) có nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh trong những năm qua luôn được tăng cường kiểm soát.

Để đảm bảo các DN hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An tuân thủ hồ sơ môi trường được duyệt và quy định về công tác bảo vệ môi trường, hàng năm, Sở TN-MT có kế hoạch thanh tra, kiểm tra kiểm soát ô nhiễm tại khu - cụm công nghiệp, các DN có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và phát sinh nguồn thải lớn. Đồng thời, phối hợp với Tổng cục Môi trường, Cục Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an tỉnh Long An và các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các DN.

Ngoài ra, Sở TN-MT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra đột xuất các DN hoạt động gây ô nhiễm môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh, phản ánh từ người dân và cử tri… Tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là vi phạm trong việc xả nước thải, khí thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường ngoài.

Cũng theo ông Nguyễn Tân Thuấn, từ cuối năm 2018 đến năm 2021, Sở TN-MT chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Công thương và UBND cấp huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh Long An về kết quả giám sát và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc bảo vệ môi trường tại các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng khu - cụm công nghiệp xây dựng hố ga giám sát nước thải ngoài hàng rào DN thứ cấp và trạm xử lý nước thải tập trung để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát việc đấu nối và xử lý nước thải.

Sở TN-MT cũng yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng khu - cụm công nghiệp và DN có nguồn thải lớn lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN-MT để theo dõi. Hiện nay, đã có 30 trạm quan trắc nước thải tự động (19 chủ đầu tư hạ tầng khu - cụm công nghiệp, 11 DN) và khí thải 3 trạm quan trắc khí thải tự động (Trạm nghiền xi măng Hà Tiên, Công ty TNHH Cafe Outspan, Công ty TNHH Formosa).

Đồng thời, Sở TN-MT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm; kêu gọi sự giám sát của người dân để xử lý kịp thời. Công tác này sẽ được Sở TN-MT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới, như triển khai cập nhật các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là quy định về việc thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và kết nối, truyền số liệu trực tiếp về Trạm giám sát của Sở TN-MT để theo dõi, giám sát. Phối hợp với Sở KH-ĐT, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Công thương trong chọn lọc tiếp nhận các dự án đầu tư; tập huấn, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư…

Ngày 1-1-2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành và đã có Nghị định số 08/2022 quy định cụ thể về việc quản lý và xử lý nước thải. Hiện nay, Sở TN-MT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý nước thải cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

KIẾN VĂN

Tin cùng chuyên mục