Môi trường

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế thích ứng với biến đổi khí hậu

SGGP

Trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, TPHCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng phó với BĐKH; giảm thiểu thiệt hại do BĐKH gây ra...

 

 Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong triển khai các giải pháp, nhiệm vụ; nhằm nâng cao năng lực của các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, cộng đồng và hệ sinh thái để tăng khả năng chống chịu trước BĐKH và sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu...

Nhằm đạt được các mục tiêu này, thành phố sẽ chủ động thúc đẩy các cơ chế hợp tác quốc tế để đẩy mạnh các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động ứng phó với BĐKH. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo khung pháp lý thuận lợi để tiếp nhận các nguồn hỗ trợ quốc tế, khai thác các dự án liên vùng, liên quốc gia...

MINH HẢI

Tin cùng chuyên mục