Môi trường

Đầu tư giải pháp cải thiện chất lượng môi trường

SGGP
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (Citenco) đã ký hợp tác chiến lược với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cũng như hoạt động xử lý chất thải trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn TPHCM.

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Citenco, cho biết, tùy vào lĩnh vực hoạt động mà các bên sẽ hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên và người lao động; đẩy mạnh nghiên cứu kết hợp ứng dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải. Hai bên cũng sẽ tập trung giải quyết các vấn đề môi trường đang tồn tại như giảm khí phát thải, tận dụng giá trị nguồn tài nguyên từ chất thải rắn, góp phần xây dựng, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM sẽ cử đội ngũ, nhà khoa học, chuyên gia trực tiếp tham gia phối hợp và hỗ trợ Citenco trong việc vận hành các công nghệ mới để thực hiện các dự án như: chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt từ chôn lấp sang đốt phát điện, công suất 1.000 tấn/ngày tại bãi chôn lấp số 3 và đầu tư công nghệ lò đốt chất thải nguy hại, công suất 200 tấn/ngày thuộc Khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi.

Định kỳ 6 tháng, hai bên sẽ gặp gỡ, trao đổi thông tin liên quan đến nội dung hợp tác; từ đó đưa ra các giải pháp, ứng dụng công nghệ số hóa vào thực tiễn công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn TPHCM. 

MINH XUÂN

Tin cùng chuyên mục